วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

การจัดสวนแนวตั้ง

   

       ในการจัดสวน ทุกคนคงคิดว่าการจัดสวน ต้องใช้พื้นที่ ที่มาก กินบริเวณใหญ่โต หรือพื้นที่กว้างๆ แต่จริงๆแล้ว พื้นที่เล็กแคบๆ ก็สามารถจัดสวนได้  โดยการจัดสวนแนวตั้ง   ใช้แบบขั้นบันได แล้วใช้ไม้ปูรองพื้นอีกทีหนึ่ง  สวนต้นไม้ควรใช้แบบต้องการน้ำน้อย และวางต้นไม้ใหญ่ไว้บนสุดด้วย