วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

เรามารู้จักสวนแบบต่างๆกันนะครับ

    สวนธรรมชาติ  สวนประเภทนี้มักพบเห็นกันบ่อยๆ ในที่ต่างๆ เช่นตามบ้าน หมู๋บ้านจัดสรร หรือจะเป็นสวนสาธารณะ เพราะ ออกเป็นโดยเส้นลายที่ดูนุ่มนวล และ ดูเหมือนธรรมชาติมากที่สุด 


    สวนประดิษฐ์    เน้นรูปแบบ หรูหรา และ ดู ทันสมัย โดยใช้รูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และมีแกนกลางเป็นหลัก เพื่อให้มีความสมดุล มักใช้ในสถานที่ที่จัดงาน หรือ โรงแรม 

    สวนโมเดิร์น    ใช้วัสดุอุปรณ์มากกว่าพืชพันธ์ไม้ เข้ามาเป็นส่วนประกอบและใช้ต้นไม้เพียงน้อยนิดเพื่อทำให้ดูเด่นขึ้นมา

    สวนญี่ปุ่น     เป็นสวนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถนำอุปกรณ์ไปประยุกษ์ และเลือกพันธ์ไม้ที่ไม่ผลัดใบที่มีลักษณะเด่น

    สวนหิน   ชื่อก็บ่งบอกว่าต้องใช้หินและกรวดทรายต่างๆในการจัดตกแต่ง  เลือกรูปทรงของหิน และสีสันต่างๆมารวมกันทำให้ดูโดดเด่น  และสามารถหาพันธ์ไม้แบบแห้งแล้งมาประยุกต์ได้ด้วย