วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

การจัดสวนขนาดเล็กๆ

   การจัดสวน แบบขานดเล็กหรือสวนย่อมนั้น ควรจะมองหาพื้นที่เล็กภายในบ้านหรือ มุมใดมุดหนึ่งที่เหมาะสมกับการจัดสวน และมีองค์ประกอบเข้าด้วยกันได้แก่ เก้าอี้ อ่างน้ำ หรือ เสาหิน  แ้ล้วแต่ความชอบของเจ้าบ้าน วิธีง่ายๆ คือ เริ่มจากหาแบบหรือวาดขึ้นเองง่ายๆ  และ จัดเตรียมพื้นที่   จัดเตรียมอุปรณ์  และสุดท้าย หมั่นตรวจสอบสวนของคุณเป็นประจำ