วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

สวนริมรั้ว

   


       การจัดสวนที่มีพื้นที่น้อยและแคบแบบนี้   เราควรจัดวางต้นไม้เน้น เล่นแนวขอบรั้ว และไล่สีสัน หริือเล่นสีสัน  และทำทางเดินโดยมีหิน มาโปรยรอยไว้ตามทรงเดิน ให้ดูเด่นสะดดุตามากยิ่งขึ้น  และทำมห้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น  สำหรับต้นไม้ที่จะนำมาจัดแต่ง ริมรั้วนั้น ควรจะมีความสูงไม่มากนักเพราะจะให้ดูเกกะสายตา และดูรก ได้