วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

จุดประสงค์ของการจัดสวน


    1. การจัดสวนเพื่อความสวยงาม   คือการจัดสวนแบบนี้เน้นไปในทางความสวยงาม สบายตาเมื่อมีผู้ใดมาพบ และ ทำให้เกิดความสุขทางด้านใจ เป็นอย่างมาก

   2.   การจัดสวนเพื่อทดลอง เป็นการจัดเพื่อว่าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้  หรือการจัดวางต้นไม้ จัดสวน  แต่งสวน แนวใหม่  ทำให้เราได้สามารถเนรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการจัดสวนเพิ่มขึ้น

   3.  การจัดสวนเพื่อประโชยน์  การจัดสวนแบบนี้ จะเป็นประโชยน์ต่อสิ่งรอบข้าง  ไม่ว่าจะเป้นต่อ คน ที่มาเยี่ยมชม หรือพักผ่อน และยัง มีผลต่อสิ่งมีชีวิต รอบข้าง ที่ได้ผลพลอยได้