วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

การรดน้ำต้นไม้

         การรดน้ำต้นไม้นั้น  เป็นการดูแลสวน อีกวิธีหนึ่ง เพราะการรดน้ำต้นไม้นั้น จะทำให้ต้นไม้ดูมีชีวิตชีวา  และควรรด ตอนเช้า กับตอนเย็น  ควรรดตั้งแต่บนสุดจนถึงโค่นต้นไม้  เพื่อจะได้ให้น้ำได้หล่อเลี้ยงทุกส่วน และยังช่วยทำวความสะอาดใบไม้บนที่สูงๆได้ด้วย  ส่วนใหญ่จะนิยมรดน้ำกันในช่วงเช้ามากกว่าช่วงเย็นเพราะ แดดออกกำลังดี และจะช่วยให้ต้นไม้ดูดซึมแร่ธาตุดีอักด้วย