วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

การจัดสวนบบญี่ปุ่น

 

               

                      การจัดสวนแบบนี้จะเน้นเรื่องมุมมองเป็นหลัก เพราะว่าคนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่น จะสนในเรื่องการจัดสวนแบบนี้เพราะว่า จะทำให้บ้านดูโดนเด่น และสวยงาม ในสายตา ผู้ที่เดินผ่านไปมา และต้องสร้างทางทิศใต้ของบ้านด้วย กระแสการไหลไหวของน้ำก็จะไหลเป็นทิศทางนั่นคืิอ ไหลจากทิศ ตะวันตก ไปยังทิศตะวันออก  ส่วนต้มไม้นั้น ก็จะเน้นไม้แบบพุ่มไม้ และคล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุด  และที่สำคัญ คือการสืบทอดประเพณีการจัดสวนแบบนี้มาแต่โบราณ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น