วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีการออกแบบสวน

     1.   การสำรวจพื้นที่  เป็นการตรวจหาพื้นที่ ที่เราจะทำการจัดสวน เพราะการจัดหาสถานที่ หรือสำรวจนั้น เป็นขั้นตอนแรกเลย ในการจัดสวน

     2.  การหาข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้อยู่อาศัย  หรือเจ้าของสวน  เพราะเราจะออกแบบสวน ก็ต้องออกแบบตามใจคนที่อยู่ และ มีลักษณะ นิสัยยังไง ชอบธรรมชาติ แบบไหน จะได้มีสวนที่ ถูกใจที่สุด

     3.  ดูองค์รวมทั้งหมด ว่า ดีหรือไม่ดี ขาดตกบกพร่องตรงไหน ขาดตรงไหน พิจารณาสวนที่เราจัดขึ้นมาโดยใช้ความคิดที่ดีที่สุด