วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

เรื่องของหญ้า

       การจัดสวนให้สวยนั้นจะให้สวย นั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดพื้นหญ้า  เพราะส่วนประกอบโดยรวมของการจัดสวน จะมีพื้นหญ้า ประมาณ ร้อยล่ะ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด จึงทำให้เราจำเป็นต้องมีต้นหญ้า เพื่อความสวยงามในสวนของเรา และยังมีประโยชน์หลายๆ อย่าง เช่า เป็นพื้นที่ออกกำลังกายได้ นั่งเล่น  เดินเล่น และเป็นที่นั่งพัก ได้อีกด้วย