วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ดูแลต้นไม้หลังจัดสวน

         ควรขุดหลุมปลูกต้นไม้ใหญ่ให้กว้างกว่าหลุมเดิมเพราะจทำให้การพรวนดินง่าย   ไม่ควรปลูกต้นไม้ที่ใหญ่ก่อนปรับดิน เพราะจะทำให้ดินหยุบตัวได้ง่าย  ปลูกต้นไม้ที่มี นิสัยเหมือนกันไว้ใกล้กัน  ควรใช้วัสดุอุปรณ์ในการค้ำยัน เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับต้นไม้  รดน้ำต้นไม้แรกๆ ควรรด เช้า เย็น  แต่เมื่อต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่เต็มที่ ก็เปลี่ยนมารดวันเว้นวันก็ได้  การให้ปุ่ย ควรให้แบบพอเพียง ให้โดยรอบๆ ต้นไม้  ให้ห่างจากต้นซักประมาณ 10 ซม.