วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

การเลือกต้นไม้ใหญ่

            การเลือกต้นไม้นั้น จะจำเป็นเลือกก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ที่เราต้องการจะปลูก และควรรู้หลักการในการปลูก ต้นไม้ชนิดนั้นๆ  การเลือกต้นไม้ใหญ่นั้น  ได้แก่  เป้นไม้ที่ผลัดใบหรือไม่  เพราะ ถ้าใบไม้ร่วงแล้ว เราไม่่เก็บกวาดให้เรียบร้อย ก็จะทำให้ดูรก สกปรกได้   ดูว่ารากเป็นแบบชนิดไหนด้วย เพราะถ้าไม่ดู รากบางชนิดอาจจะชอนไช ไปทำลายตัวบ้านได้  และดูความแข็งแรงของต้นไม้ที่จะปลูกด้วย ถ้าเกิดลมผัดแรงๆ อาจจะทำให้มีกิ่งไม้หักโค่นลงมาโดนตัวบ้านได้ ถ้าเกิดต้นไม้มีกิ่งก้านที่ไม่แข็งแรง