วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้ปุ๋ย

     การที่เราจะเลือกปุ๋ยนั้นมีวิธีการดังนี้  คือ

1.   เลือกชนิดของปุ๋ยให้ถูกต้อง เพราะเราจะต้องรู้ว่าพืช หรือต้นไม้ ที่เราจะต้องให้ปุ๋ยนั้น จำเป็น หรือต้องการแร่ธาตุชนิดใดบ้าง

2.   ปริมาณของปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยให้พอดี ไม่ควรให้มาก หรือให้น้อยเกินไป  และควรใส่ให้ห่างจากต้นประมาณ 10 ซม. เพื่อที่รากจะได้ดูดซึมได้ทั่วถึง

3.  ใ่ส่ปู๋ยให้เวลาที่ต้นไม้ต้องการปุ๋ย  หมายถึง ควรใส่เวลาที่พืชนั้น กำลังจะเจริญเติบโต หรือกำลังจะแตกหนอ ออกใบ เพราะช่วงนี้พืชจำเป็นต้องการแร่ธาตุไปเลี้ยงดู

4.  ควรใส่ปุ๋ยตรงจุดพอดี คือใส่ให้ตรงบริเวณที่รากของพืชนั้นสามารถดูดซึมได้เป็นอย่างดี และมีการใส่ที่ทั่วถึงทุกบริเวณดังกล่าว

การใส่ปุ๋ยลงดินก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะดูแลสวนของเรานะครับ ไว้จะมาเล่าเรื่องปุ๋ยให้ฟังใหม่