วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การจัดสวนแบบง่ายๆ

       การจัดสวนแบบง่ายๆ นั้น เน้นของที่ประหยัดและถูก  สามารถหาได้ง่าย หรือ อาจจะเอาของในบ้านมาตกแต่งภายในสวนของเราก็ได้  หรือจะนำมาผสมผสานกับ การปลูกต้นไม้ หรือบนพื้นหญ้า  โดยอาจเริ่มต้นที่

-   จัดเตรียมพื้นที่ ที่เราจะตกการจัดตกแต่งสวนของเราให้ดูน่าชม และเลือกพื้นที่ ที่เหามะไว้

-   ร่างแบบสวน หรือการวาดแบบคร่่าวๆ ของสวน ที่เราต้องการไว้

-   จัดหาอุปกรณ์  และวัสดุ ต่างๆ ที่เราได้ระบุไว้ในข้างต้น

-   เริ่มการจัดตกแต่งตามแบบแผนที่วางไว้ หรือที่วาดไว้คร่าวๆ

-    สำรวจ ดูแล สวนที่เรา ให้อยู่ในความเรียบร้อย  และเก็บกวาด สิ่งของที่เหลือจากการตกแต่งสวนของเราให้หมด