วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การจัดสวนแบบไทย

       

         การจัดสวนแบบไทยนั้น จะเห็นกันได้ตาม บ้านทรงเรือนไทย หรือตามวัดวาอารามต่างๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นตามแบบแผนที่คงไว้ในรูปทรงต่างๆ ที่สืบทอดกันมาในอดีต และ การจัดสวนแบบนี้นั้น เน้นจัดกันในหมู่เฉพาะ   จะเน้นไปในรูปทรง กลม หรือทรงเลขาคณิตต่างๆ และจะเป็นไม้พุ่ม หรือ ไม้ยืนต้นก็ได้ เพราะ จะทำให้ดูกลมกลืนกัน ในสภาพแวดล้อม ที่่แสดงออกมาแบบไทยๆ