วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การจัดสวนเบื้องต้น

      การจัดสวนส่วนใหญ่แล้วจะมีหลักการมากมายๆ ถ้าอยากให้ออกมาในแบบที่สวย หรือดูดี ตามบ้านตัวอย่าง หรือตามที่ต่างๆ แต่ถ้าเราอยากจะจัดสวนให้ออกมาดูดีนั้น เราสามารถจัดเองก็ได้โดยไม่ต้องเพิ่งความรู้อะไรมากมายนัก

      คือ เราต้องรู้ขนาดพื้นที่ ของเราก็   และวาดแบบ ในการจัดสวน คำนวนของใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และ การจัดสวนที่เราต้องทำเอง โดยแบ่งทำทีละน้อย หริือ หาเพื่อน พี่น้องมาช่วย ก็ได้ และเราก็มาดูความสำเร็จในการจัดสวนแบบง่ายๆ ของเรา