วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การเลือกต้นไม้ให้กับสวน

       การที่จะเลือกต้นไม้ให้กับสวนนั้น จะต้องเลืิอกที่เหมาะกับขนาดสวน หรือเหามะกับบริเวณที่จะต้องการจัดสวน  เพราะต้นไม้แต่ละชนิด ให้ประโยชน์ต่างกันออกไป ต้นไม้ใหญ่ก็ให้ความร่มรื่น หรือจะเป็นต้นไม้แบบพุ่มก็จะปลูกได้เข้ากันดีกับสวนแบบญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นการจัดสวนทำให้สวยหรือออกมาดูดี นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายๆอย่าง รวมกัน