วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แนะนำการเลือกหญ้า
                        การจัดสวนจะขาดหญ้าเลยไม่ได้ เพราะมันจะออกมาเป็นสวนที่ไม่สวยเอาซะเลย และการจะเลือกเอามาปลูกนั้น ก็มีหลายชินด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น หญ้ามาเลเซีย  หญ้านวลน้อย หญ้าเมอร์มิวด้า  และก็ หญ้าญี่ปุ่น   ความสวยงามก็ขึ้นอยู่แต่ละชนิด แต่การดูแลจะคล้ายๆกัน เพราะเมื่อเราปูหญ้าเสร็จ ก็ควรดูแล ด้วยการตัดหญ้าให้สั้น คอยใส่ปุ๋ยเมือหญ้าเริ่มเหลือง หรือกำจัดวัชพืช