วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เกี่ยวกับไม้ยืนต้น

              การที่เราจะปลูกต้นไม้ในสวนของเรานั้น  เราจะต้องดูสถามที่ และดูความเหมาะสมก่อนว่จะปลูกต้นไม้ชนิดใด แต่ถ้ามีบริเวณกว้าง หรือสวนที่กว้างนั้น ก็สามารถเลือกต้นไม้ที่มีความสูงและใหญ่ ได้ ซึ่งนั่นก็คือไม้ยืนต้นนั่นเอง  ประโยชน์ของไม้ยืนต้นนั้น มีหลายอย่างมาก ไม่ว่า จะช่วยบังแดด ลม ฝน หรือให้ความร่มรื่นแล้ว อาจจะยังให้ผลผลิตต่างๆ ได้ๆอีก  ดังนั้น การปลูกไม้ยืนต้นนั้น ก็มีประโยชน์เราควรเลือกแบบที่ดี เพื่อการจัดสวนของเรา