วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การตกแต่งต้นไม้


                                 การตกแต่ง หรือการตัดแต่ง ต้นไม้ นั้น  เป็นการจัดสวนแบบหนึ่งก้ว่าได้ เพราะการตัดแต่งกิ่งไม้ จะช่วยทำวห้ต้นไม้ออกมาดูดี และมีรูปทรงต่างๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยิ่งขึ้น เราจึงควรตัดแต่งกิ่งไม้เป็นประจำเพื่อความสวยงามอยู่เสมอ มีหลักการง่ายได้แก่  การตัดกิ่งที่ยื่นออกมาจากต้น หรือที่แตกแขนงออกมา  การตัดกิ่งที่แห้งเหี่ยวแล้ว  การตัดกิ่งที่แก่ออก  การตัดควรทำมุม 445 องศา และเมื่อตัดเสร็จควรทาปากแผลด้วยปูนแดง เพื่อป้องกันการแห้งตาย