วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เล็กน้อยๆกับการตัดหญ้า

                 การดูแลการจัดสวนของเรานั้น จำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องต้นหญ้าด้วย เพราะถ้าปล่อยให้หญ้าขึ้นรก อาจจะทำให้มีสัตว์ที่มีพิษมาอาศัยอยู่ได้   ดังนั้นเราควรจึงมั่น ดูแลการตัดหญ้าให้ดีด้วย แต่ก่อนจะทำการตัดหญ้านั้น เราควรจะสำรวจ บนพื้นหญ้าก่อนว่า มีเศษหิน เศษไม้ เก็บทิ้งให้หมดก่อน และ ควรจะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้เส็รจก่อนที่จะลงมือตัดหญ้า  เวลาที่เหมาะสม ก็ควรจะลงมือประมาณบ่ายแก่ เราะต้นหญ้าจะแห้งหมดแล้ว หลังจากที่ตัดเสร็จ เราก็มาทำความสะอาดเครืองตัดหญ้าของเรา แค่นี้เราก็จะมีสวนที่สวยแล้ว